Pradžia  |  Naujienos  | Veikla  |  Kontaktai  |  English

 

UAB Simedva

 

NAUJIENos
 

 

"Lietuvos rytas", 2007-09-19

Savivaldybės kova su triukšmu – tik popieriuje

 

Net nesiryžta komentuoti

   Vilniaus savivaldybės užmojai pažaboti triukšmadarius eina perniek. Valdininkai siekia, kad į kovą su triukšmu pakiltų ir policininkai, kuriems užkraunami visai jų kompetencijos neatitinkantys darbai. Neseniai savivaldybė Vilniaus vyriausiajam policijos komisariatui pagal panaudos sutartį perdavė triukšmo lygio matavimo aparatą.

   Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro laboratorijos vedėjas Edvardas Gasperavičius net nesiryžo komentuoti savivaldybės siekio policininkus įkinkyti į triukšmo lygio matuotojų darbą. „Tai turi atlikti akredituotos laboratorijos, o ne kas tik nori“, – aiškino specialistas. O savivaldybė giriasi, kad tarybos patvirtintos Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės yra tobulos. Jose esą numatyta viskas – priemonės ir būdai, kuriais bus ribojamas triukšmas, juridinių ir fizinių asmenų veiklos apribojimas, triukšmo kontrolė bei atsakomybė už keliamą triukšmą.

Aparatas – neįteisintas

   Savivaldybė, daugiau nei metus Vilniaus vyriausiajam policijos komisariatui žadėjusi padėti įsigyti triukšmo lygio matavimo aparatą, prieš kelias dienas savo pažadą įvykdė. Tačiau aparatas iš karto nukeliavo į sandėlį. Pasak vyriausiojo policijos komisariato Viešųjų ryšių poskyrio viršininkės Rasos Krasauskienės, taip atsitiko todėl, kad nėra nė vieno pareigūno, kuris mokėtų aparatu matuoti triukšmo lygį. Policininkus šio darbo dar reikės išmokyti. Savivaldybė, policijos komisariatui perdavusi triukšmo lygio matavimo aparatą, įspėjo, kad jis yra neįteisintas.

   Naudojant šitokius neįteisintus aparatus, jau sulaukta gausybės skundų, net teismų. „Nenorime, kad nutiktų panaši istorija kaip su greičio matuokliais, kai teismas pripažino, jog jie buvo naudojami neteisėtai. Todėl viską sutvarkysime iki galo, kad nepasitaikytų skundų, nebūtų teismų“, – žadėjo R.Krasauskienė. Kad šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai privalo būti atliekami standartizacijos norminių dokumentų tvarka, nurodoma ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse.

Įtaria, kad kokybė prasta

   Triukšmo lygio matavimus atliekančios Fizikinių veiksnių matavimų laboratorijos vedėjas Doras Mykolas Veleckas įtarė, kad policija įsigijo abejotinos kokybės neįteisintą aparatą, kurio parodymai vargu ar bus tikslūs. „Jei policininkų aparatas kainuoja 10 litų, ar galima tikėti tuo, ką jis rodo? Mūsų laboratorija perka tik pirmos klasės reikalavimus atitinkančius aparatus iš Vokietijos, Slovėnijos, kurių rodmenų paklaidos – itin menkos. Jie kainuoja po 15-20 tūkstančių litų. Bet mūsų tyrimai yra mokami“, – papasakojo D.M.Veleckas. Už triukšmo lygio tyrimus tenka mokėti nuo 30 iki 100 litų. Kaina priklauso nuo tyrimų sudėtingumo. Pasak D.M.Velecko, nors pasitaiko vilniečių prašymų nustatyti triukšmo lygį, tačiau jie būna reti.

Tyrimai būna nesėkmingi

   Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Tamošiūnas vylėsi, kad policininkai jiems patikėtu aparatu galės fiksuoti buitinio triukšmo lygį, kai gyventojai kviečia pareigūnus, kadangi barasi arba garsiai leidžia muziką kaimynai, amsi šuo. Triukšmu vilniečiai dažniausiai skundžiasi naktimis bei poilsio dienomis. „Mes nesame greitoji pagalba, kuri iškart reaguotų į iškvietimus“, – kalbėjo triukšmo lygį matuojančios Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro vadovas E.Gasperavičius.

   Vis dėlto jis pripažino, kad kartais specialistams triukšmą tenka matuoti ir naktimis, ir poilsio dienomis. Tačiau E.Gasperavičius iš karto pripažino, kad tyrimai ne darbo metu dažniausiai būna nesėkmingi, nes specialistai atvyksta ne tada, kai triukšmaujama. Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro specialistams dažniausiai tenka tirti skundus dėl vėdinimo sistemų ir kavinių keliamo triukšmo.

Statybų nereikėjo minėti

   Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse daug yra rašoma ir apie statybų metu keliamą triukšmą. D.M.Velecko nuomone, savivaldybė visai be reikalo ketina pažaboti statybininkus. Mat triukšmo kontrolę statybvietėse reglamentuoja Statybos įstatymas, vienas iš statybos techninių reglamentų. „Dokumentų jau dabar yra per daug, jie jau pjaunasi tarpusavyje. Visur pilna neatitikimų, o Vilniaus savivaldybės taisyklės jų dar padidins“, – įsitikinęs D.M.Veleckas.

Nesiseka rasti vairuotojų

   Ne kartą taisytos Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės prieš pat jas priimant buvo papildytos keliais punktais. Rengėjai susizgribo, kad neįrašė, jog viešosios rimties nevalia trikdyti ir gyvūnams. Kita pataisa palies garsinės informacijos ir signalizacijų savininkus. Jie privalo užtikrinti, kad įranga būtų tvarkinga. Dažniausiai sulaukę iškvietimų dėl kaukiančių automobilių signalizacijų policininkai priversti skėsčioti rankomis. Mat mašinų savininkai arba neįsileidžia pareigūnų į namus, arba jų nepavyksta rasti.

Šiukšliavežiai nevažiuos?

   Nežinia, kaip reikės dirbti ir naktimis bei paryčiais šiukšles iš gyvenamųjų rajonų išvežantiems komunalinių atliekų tvarkytojams. Taisyklėse nurodyta, kad išvežti atliekas nuo 22 iki 7 valandos galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio poilsį ar darbą. Patvirtinęs, jog iš gyventojų gaunama daug skundų dėl šiukšliavežių darbo naktimis, G.Tamošiūnas minėjo, kad išeitis yra. Tai – plastikiniai triukšmo nekeliantys konteineriai. Be to, nemažai metalinių konteinerių stovi atokiau nuo gyvenamųjų namų, todėl tokiais atvejais šiukšliavežiams dirbti nebus draudžiama.

 

Arūnas Dumalakas,

"Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" korespondentas

 

© Akustika.lt, 2007-2008

  Pradžia  |  Naujienos  |  Veikla  |  Kontaktai   English